Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής και Υπολογιστικών Οικονομικών

Πρόσφυγες της Μικρασιατικής Καταστροφής 1922

Πληροφορίες και χάρτες από την εγκατάσταση προσφύγων

Δείτε τη σελίδα στο FB

Ενίσχυση του έργου μας

Θέλετε να μας βοηθήσετε;
Μπορείτε να συνεισφέρετε οποιοδήποτε ποσό ως χορηγία στο έργο του ΕΕΠΥΟ. Θα χρειαστεί να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία.

Βήμα 1: Κατάθεση ποσού στο λογαριασμού του ΠΙ

Τράπεζα : ΠΕΙΡΑΙΩΣ
BIC/SWIFT: PIRBGRAA
IBAN: GR2001724050005405034810310
Αιτιολογία : ΕΡΓΟ 83026
Δικαιούχος: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Είναι απολύτως απαραίτητο να αναφέρεται στην αιτιολογία ο κωδικός του έργου (83026). Κρατήστε το αποδεικτικό της κατάθεσης.

Βήμα 2: Υπογραφή συμφωνητικού δωρεάς

Επίσης για την εκταμίευση της δωρεάς απαιτείται να υπογραφεί σχετικό συμφωτικό ανάμεσα σε εσάς και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σας παρακαλούμε να καταβάσετε το σχετικό έγγραφο, να το υπογράψετε σε τρία αντίγραφα και να μας το στείλετε (μαζί με το αποδεικτικό της κατάθεσης).

Λήψη του συμφωνητικού σε μορφή .docx (MS Word, Libre Office)

Αντιγραφή του συμφωνητικού στο google drive (Μη επεξεργάσιμο, χρειάζεται να το αντιγράψετε)

Αφού υπογραφεί από τον Διευθυντή του ΕΕΠΥΟ (Αθ. Σταυρακούδη) και τον αντιπρύτανη του ΠΙ (Σπ. Γεωργάτο) θα σας επιστραφεί ένα πλήρως υπογεγραμμένο αντίγραφο για το αρχείο σας. Ο ΕΛΚΕ του ΠΙ θα σας χορηγήσει επίσης αποδεικτικό της δωρεάς σας. Η διεύθυνσή μας είναι:

ΕΕΠΥΟ
Υπ: Αθανάσιος Σταυρακούδης
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 Πανεπιστημιούπολη
Ιωάννινα

Βήμα 3: Δημοσίευση της δωρεάς σας (προαιρετικά)

Λόγω του γενικού κανονισμού προστασίας δεδομένων (GDPR) τα ονόματα ή άλλα στοιχειών των δωρητών δεν κοινοποιούνται πουθενά. Αν ωστόσο επιθυμείτε να δημοσιεύσουμε τα στοιχεία σας στη λίστα χορηγών μας θα το κάνουμε με μεγάλη χαρά. Σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστούμε την υπογεγραμμένη εξουσιοδότησή σας.

Διευκρινίσεις για το ΕΕΠΥΟ

Το Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής και Υπολογιστικών Οικονομικών (ΕΕΠΥΟ) είναι αναγνωρισμένο εργαστήριο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και λειτουργεί σύμφωνα με το ΦΕΚ 1055Β/28-03-2017.

Διευθυντής του ΕΕΠΥΟ είναι ο Αν. Καθηγητής Αθανάσιος Σταυρακούδης σύμφωνα με το ΦΕΚ 230ΥΟΔΔ/26-03-2021.

Τα έσοδα και τις δαπάνες του ΕΕΠΥΟ διαχειρίζονται οι υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία. Η οικονομική και λογιστική διαχείριση της δωρεάς σας θα γίνει από τον Ειδικό Λογαρισμό Κονδυλίων και Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η λειτουργία του οποίου εποπτεύεται από τον αντιπρύτανη Καθηγητή Σπυρίδων Γεωργάτο.

Τα δεδομένα που αφορούν τη δωρεά σας προστατεύονται, σύμφωνα με την Γενικό κανονισμό Προστασίας Δεδομένων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Η σελίδα αυτή ενημερώθηκε από το ΕΕΠΥΟ στις 20/8/2021.