Διάγραμμα δακτυλίου (Doughnut graph) στο Excel/Calc

διάγραμμα δακτυλίου - donuts graph

Ο παρακάτω πίνακας μας δίνει τα -κατά προσέγγιση- μηνιαία έξοδα (σε €) ανά κατηγορία ενός τυπικού οικογενειακού προϋπολογισμού. Οι λεπτομέρειες εδώ δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία.

ΚατηγορίαΈξοδα
Σπίτι470
Τρόφιμα310
Μετακίνηση115
Παιδιά220
Λοιπά265

Το ζητούμενο είναι η κατασκευή ενός διαγράμματος τύπου δακτυλίου, ή αλλιώς Doughnut/Donuts graph, το οποίο να δείχνει τη σχετική ποσοστιαία συνεισφορά κάθε κατηγορίας στο μηνιαίο προϋπολογισμό του νοικοκυριού.

Επισυναπτόμενα αρχεία για μεταφόρτωση (download)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.