Η ώρα είναι:

Βρέθηκαν 5 αποτελέσματα αναζήτησης βίντεο για "πηγές δεδομένων"

Πηγές οικονομικών δεδομένων στην R: γενικές παρατηρήσεις και πηγές ανοικτών δεδομένων (17:53).
Tags: R στατιστική δεδομένα online databses πηγές δεδομένων ανοιχτά δεδομένα δημόσια δεδομένα

Πηγές οικονομικών δεδομένων στην R: Κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ (FRED) (28:30).
Tags: R online databases πηγές δεδομένων FRED USA ΑΕΠ ακαθάριστο εγχώριο προϊόν γράφημα γραμμών line plot

Πηγές οικονομικών δεδομένων στην R με χρήση της βιβλιοθήκης fImport (23:16).
Tags: R online databases πηγές δεδομένων fImport rmetrics ΑΕΠ ακαθάριστο εγχώριο προϊόν γράφημα γραμμών line plot hist kurtosis skewnes

Λήψη και μοντολεοποίση χρηματοοικονομικών δεδομένων στην R με τη βιβλιοθήκη quantmod (21:27).
Tags: R online databases πηγές δεδομένων quantmod ισοτιμίες μετοχές διαγράμματα μετοχών

Πηγές οικονομικών δεδομένων στην R: Οικονομικοί δείκτες από την παγκόσμια τράπεζα (23:53).
Tags: R online databases πηγές δεδομένων word bank οικονομικοί δείκτες ανισότητα