Βρέθηκαν 5 αποτελέσματα αναζήτησης βίντεο για "τυχαίοι αριθμοί"

Η συνάρτηση rand() για παραγωγή ψευδοτυχαίων αριθμών στη C++ (2:58).
Tags: cpp τυχαίοι αριθμοί rand

Αρχικοποίηση σπόρου (seed) της γεννήτριας τυχαίων αριθμών στη C++ (5:40).
Tags: cpp τυχαίοι αριθμοί αρχικοποίηση γεννήτριας σπόρος rand seed

Παραγωγή ψευδοτυχαίων αριθμών [0,1) στη C++ (7:28).
Tags: cpp δεκαδικοί τυχαίοι αριθμοί rand random number

Αναρρίχηση πιθήκου, άσκηση στη C++ (12:35).
Tags: cpp if do-while βρόγχος επανάληψη υπό συνθήκη τυχαίοι αριθμοί άθροισμα υπό συνθήκη

Υπολογιστική προσέγγιση του π με τη μέθοδο monte carlo στη C/C++ (20:51).
Tags: cpp βρόγχος for τυχαίοι αριθμοί π monte-carlo


cannot execute lg query