Βρέθηκαν 5 αποτελέσματα αναζήτησης βίντεο για "υπολογιστική άλγεβρα"

Maxima: πρώτες βασικές λειτουργίες και χρήση για απλούς υπολογισμούς (22:23).
Tags: Maxima υπολογιστική άλγεβρα πράξεις αριθμομηχανή μεταβλητές

Maxima: πράξεις με λίστες και σύνολα (16:53).
Tags: Maxima υπολογιστική άλγεβρα πράξεις λίστες σύνολα

Maxima: συναρτήσεις χρήστη ορισμός και εργασία με συναρτήσεις (5:22).
Tags: Maxima υπολογιστική άλγεβρα συναρτήσεις ορισμός συνάρτησης

Maxima: Επίλυση εξισώσεων μιας μεταβλητής (21:17).
Tags: Maxima υπολογιστική άλγεβρα εξισώσεις

Maxima: Επίλυση συστημάτων εξισώσεων (16:53).
Tags: Maxima υπολογιστική άλγεβρα εξισώσεις