Βρέθηκαν 22 αποτελέσματα αναζήτησης βίντεο για "Maxima"

σελίδα 1 σελίδα 2 σελίδα 3

Πλεόνασμα του καταναλωτή: υπολογισμοί με βάση της καμπύλη ζήτησης (51:37).
Tags: Maxima μικροοικονομική πλεόνασμα καταναλωτή καμπύλη ζήτησης εμβαδόν τριγώνου ολοκλήρωμα

Μάθημα 17: Εισαγωγή στην υπολογιστική άλγεβρα με το πρόγραμμα Maxima (1:31:50).
Tags: Maxima υπολογιστική άλβεβρα εξισώσεις

Μάθημα 18: Γραφικές παραστάσεις δύο και τριών διαστάσεων με το Maxima (92:24).
Tags: Maxima graphs plot2d plot3d

Μάθημα 19: Παραγώγιση και ολοκλήρωση συναρτήσεων με το Maxima (1:43:00).
Tags: Maxima παραγώγιση βελτιστοποίηση

Μάθημα 20: Χρησιμότητα και εφαρμογές, μεγιστοποίηση χρησιμότητας με τη μέθοδο Lagrange (1:57:46).
Tags: Maxima χρησιμότητα καμπύλες αδιαφορίας εισοδηματικός περιορισμός βελτιστοποίηση Lagrange

Η μονοπωλιακή αγορά, υπολογισμοί με το Maxima (1:32:41).
Tags: Maxima επίλυση συστήματος εξισώσεων αγορά μονοπωλίου

Λειτουργία της επιχείρησης σε συνθήκες τέλειου ανταγωνισμού (1:40:16).
Tags: Maxima επίλυση συστήματος εξισώσεων ισορροπία της αγοράς νεκρό σημεία μεγιστοποίηση κέρδους ζημία επιχείρησης

Μάθημα 21: Ισορροπία της αγοράς με το Maxima (45:31).
Tags: Maxima επίλυση συστήματος εξισώσεων ισορροπία της αγοράς

Πλεόνασμα του παραγωγού: υπολογισμοί με βάση της καμπύλη προσφοράς (10:27).
Tags: Maxima πλεόνασμα παραγωγού καμπύλη προσφοράς εμβαδόν τριγώνου ολοκλήρωμα

Πλεόνασμα καταναλωτή και παραγωγού στην ισορροπία της αγοράς (7:08).
Tags: Maxima πλεόνασμα καταναλωτή πλεόνασμα παραγωγού ισορροπία της αγοράς σύστημα εξισώσεων εμβαδόν τριγώνου ολοκλήρωμα