Βρέθηκαν 22 αποτελέσματα αναζήτησης βίντεο για "Maxima"

σελίδα 1 σελίδα 2 σελίδα 3

Φορολογία και απώλεια πλεονάσματος καταναλωτή και παραγωγού (12:26).
Tags: Maxima πλεόνασμα καταναλωτή πλεόνασμα παραγωγού φορολογία σύστημα εξισώσεων εμβαδόν τριγώνου ολοκλήρωμα απώλεια πλεονάσματος

Φορολογικό έσοδο της κυβέρνησης και μετατόπιση της ισορροπίας της αγοράς (27:28).
Tags: Maxima μετατόπιση ισορροπίας ισορροπία της αγοράς φορολογία σύστημα εξισώσεων εμβαδόν τριγώνου ολοκλήρωμα φορολογικό έσοδο

Φορολογία και κατανομή φορολογικών βαρών μεταξύ καταναλωτή και παραγωγού (15:21).
Tags: Maxima ισορροπία της αγοράς φορολογία σύστημα εξισώσεων εμβαδόν τριγώνου ολοκλήρωμα κατανομή πλεονάσματος ελαστικότητα

Απώλεια κοινωνικής ευημερίας ως αποτέλεσμα φορολόγησης στην ελεύθερη αγορά (15:21).
Tags: Maxima ισορροπία της αγοράς φορολογία σύστημα εξισώσεων εμβαδόν τριγώνου ολοκλήρωμα απώλεια κοινωνικής ευημερίας deadweight loss

Ελαστικότητα συνάρτησης με το Maxima (11:35).
Tags: Maxima elasticity ελαστικότητα συνάρτησης ελαστικότητα

Υπολογισμός της ελαστικότητας ζήτησης ως προς την τιμή με βάση τη συνάρτηση ζήτησης με το Maxima (11:49).
Tags: Maxima elasticity ελαστικότητα ζήτησης ελαστικότητα

Υπολογισμός ελαστικότητας σημείου με χρήση διαφορικού λογισμού στο Maxima όταν είναι γνωστή η συνάρτηση ζήτησης (17:01).
Tags: Maxima elasticity point elasticity ελαστικότητα ζήτησης ελαστικότητα ελαστικότητα σημείου

Maxima: πρώτες βασικές λειτουργίες και χρήση για απλούς υπολογισμούς (22:23).
Tags: Maxima υπολογιστική άλγεβρα πράξεις αριθμομηχανή μεταβλητές

Maxima: πράξεις με λίστες και σύνολα (16:53).
Tags: Maxima υπολογιστική άλγεβρα πράξεις λίστες σύνολα

Maxima: συναρτήσεις χρήστη ορισμός και εργασία με συναρτήσεις (5:22).
Tags: Maxima υπολογιστική άλγεβρα συναρτήσεις ορισμός συνάρτησης

Maxima: Επίλυση εξισώσεων μιας μεταβλητής (21:17).
Tags: Maxima υπολογιστική άλγεβρα εξισώσεις

Maxima: Επίλυση συστημάτων εξισώσεων (16:53).
Tags: Maxima υπολογιστική άλγεβρα εξισώσεις