Χρήσιμο (ελεύθερο) λογισμικό για οικονομικές και οικονομετρικές εφαρμογές

Στο μάθημα χρησιμοποιούμε διάφορα προγράμματα. Όλα ανήκουν στην κατηγορία ελεύθερου λογισμικού. Για κανένα από αυτά δε χρειάζεται να πληρώσετε κάποια άδεια για να τα χρησιμοποιήσετε. Ο πιο εύκολος και αποδοτικός τρόπος για να μάθετε να τα χρησιμοποιείτε σωστά για επιστημονικούς σκοπούς, αν έχετε δικό σας Η/Υ, είναι να εγκαταστήσετε μια διανομή Linux. Αν χρησιμοποιείτε άλλα λειτουργικά συστήματα (Mac, Windows, etc), και επιμένετε να χάνετε το χρόνο σας, μπορείτε να πάρετε προγράμματα από εδώ:

Εγκατάσταση σε Ubuntu/Linux

Αν χρησιμοποιείτε τη δημοφιλή διανομή Ubuntu Linux, ανοίξτε ένα τερματικό και επικολλήστε τα παρακάτω. Θα εγκατασταθούν διάφορα χρήσιμα προγράμματα, που κατά καιρούς χρειάστηκαν στα μαθήματα. Αυτό έκανα μετά από την εγκατάσταση της έκδοσης 12.04:

sudo apt-get update
sudo apt-get install \
ubuntu-restricted-extras libxt-dev mplayer smplayer \
vlc k9copy devede  icedtea-plugin chromium-browser \
flashplugin-installer  synaptic  \
vim kile okular lyx gretl wxmaxima \
gambit dia dia2code umbrello texmaker kate konsole \
imagemagick gimp k3b libk3b6-extracodecs \
openjdk-7-jre gfortran  ssh\
 g++ gcc gcc-doc c++-annotations-html codeblocks codeblocks-contrib \
texlive-lang-greek texlive-science \
texlive-bibtex-extra texlive-math-extra texlive-fonts-extra \
texlive-publishers texlive-fonts-recommended pgf \
lmodern cm-super aspell-el aspell-en \
src2tex texlive-science prosper \
r-base-core revolution-r octave \
ksnapshot zip unzip p7zip-full rar unrar \
language-pack-el language-pack-gnome-el \
language-pack-el-base language-pack-gnome-el-base 

Μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον λίστες λογισμικού. Για παράδειγμα, για την εγκατάσταση του skype:

sudo apt-add-repository "deb http://archive.canonical.com/ $(lsb_release -sc) partner"
sudo apt-get update
sudo apt-get install skype

Εξειδικευμένο λογισμικό

JAVA 8

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java -y
sudo apt-get update
sudo apt-get install oracle-java8-installer
sudo apt-get install oracle-java8-set-default
java -version

MySQL/Apache/PHP

sudo apt-get install \
mysql-client mysql-server apache2 \
php5 php5-mysql php5-curl php5-gd phpmyadmin 

Εγκατάσταση Octave από το τμήμα ανάπτυξης (developer team)

Λήψη και εγκατάσταση του Octave:

sudo apt-add-repository ppa:octave/stable
sudo apt-get update
sudo apt-get install octave

Εκκίνηση με τη διεπαφή χρήση (GUI):

octave --force-gui

Εγκατάσταση τελευταίας έκδοσης libre office

Το libre office έρχεται με τη βασική εγκατάσταση Ubuntu. Αν είναι επιθυμητή η εγκατάσταση της τελευταίας ενημερωμένης έκδοσης τότε:

sudo add-apt-repository ppa:libreoffice/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

Quantlib

Βιβλιοθήκες για τα υπολογιστικά χρηματοοικονομικά:

sudo apt-get install \
r-cran-rquantlib quantlib-examples quantlib-refman-html \ 
libquantlib-1.1 libquantlib0-dev

Γενικές παρατηρήσεις

Για να κρατάτε ενημερωμένες τις εκδόσεις των εγκατεστημένων προγραμμάτων, από καιρό σε καιρό δώστε την εντολή:

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade