Βιβλία που έχω γράψει

Τα βιβλία είναι εκπαιδευτικά βοηθήματα (textbooks), απευθύνονται κυρίως σε σπουδαστές/φοιτητές. Από την άλλη, όποια και όποιες αισθάνεται (όπως εγώ) αιώνιος φοιτητής, θα με κάνει πολύ χαρούμενο αν έχει κάτι να κουβεντιάσει μαζί μου πάνω στη θεματολογία τους.

Κάθε εικόνα ή τίτλος είναι σύνδεσμος σε άλλη σελίδα, αν θέλετε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες.

CompEcon

Εισαγωγή στις Υπολογιστικές Μεθόδους
για τις Οικονομικές και Επιχειρησιακές Σπουδές

Αθανάσιος Σταυρακούδης
Εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ
Αθήνα 2012
ISBN: 978-960-461-511-7


SQL

Βάσεις Δεδομένων και SQL
Μια πρακτική Προσέγγιση

Αθανάσιος Σταυρακούδης
Εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ
Αθήνα 2015
2η έκδοση
ISBN: 978-960-461-664-0