Η ώρα είναι:

R (Υπολογιστική στατιστική)

Η γλώσσα R είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη γλώσσα στατιστικών υπολογισμών και η de facto γλώσσα έρευνας στα πανεπιστήμια γύρω από στατιστικές εφαρμογές. Στατιστική με την ευρεία έννοια, καθώς Οικονομετρία, Χρονολογικές σειρές, Χρηματιστηριακά δεδομένα, κα, είναι όλα "στατιστικές" εφαρμογές.

Χρήσιμοι σχετικοί σύνδεσμοι

Lectures and presentations with R

Εφαρμογές και προγράμματα

Εφαρμογές και παραδείγματα