Προγραμματισμός Η/Υ και Αριθμητικές Μέθοδοι (μη διαθέσιμο)

Το μάθημα αυτό δεν διδάσκεται πλέον.

Το μάθημα ήταν επιλογής και στην ουσία είναι εισαγωγή στον προγραμματισμό. Είναι κάπως "ανεξάρτητο" από τα πρώτα δύο μαθήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και δεν αποτελεί λογική συνέχειά τους. Έχει βέβαια αρκετές απαιτήσεις σε έννοιες στατιστικής και μαθηματικών, οπότε αν δυσκολεύεστε να καταλάβετε τι είναι ολοκλήρωμα, παράγωγος, πιθανότητα, p-value, κτλ, τότε μάλλον θα δυσκολευτείτε και εδώ. Διαφορετικά, θα έχετε ένα ευχάριστο μάθημα, θα μάθετε λίγα αλλά ουσιαστικά πράγματα για τον προγραμματισμό Η/Υ, κυρίως σε αριθμητική ανάλυση και οικονομικές εφαρμογές.

Ο κωδικός του μαθήματος στο πρόγραμμα σπουδών είναι ΟΙΚ709.

Πληροφορίες

Γλώσσες προγραμματισμού

Βαθμολογίες και αξιολόγηση