Εγγραφή στην ιστοσελίδα stavrakoudis.econ.uoi.gr

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία, προσέχοντας τα σωστά Ελληνικά. Χρησιμοποιείστε λατινικούς χαρακτήρες μόνο αν είναι απολύτως απαραίτητο. Για φωτογραφία χρειάζεται μια απλή φωτογραφία προσώπου, όπως αυτή στο πάσο ή ταυτότητα. Η φωτογραφία απαιτείται να είναι σε .jpg format μέγέθους μέχρι 600Kb, κατά προτίμηση μεγέθους 120x160 px (αναλογία 3:4). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα οποιοδήποτε πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας, πχ online-image-editor για την επεξεργασία μιας φωτογραφίας.
Μετά τη συμπλήρωση και αποστολή της φόρμας, εφ' όσον όλα είναι καλά, θα σας αποσταλλούν οδηγίες στο E-mail σας. Σας παρακαλώ να είστε προσεκτικοί, εσφαλμένα ή ελλιπή αιτήματα θα απορρίπτονται χωρίς αιτιολόγηση.

Με την εγγραφή σας υποδηλώνεται η συμφωνία σας για τη μη εμπορική εκμετάλευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Μπορείτε βέβαια να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο κάτω από τους όρους creative commons.

Όνομα - First Name  
Επώνυμο Last Name  
Σε φωνάζουν (shortName, nickName)  
E-mail  
Ίδρυμα - Institution  
Τμήμα - Faculty  
Τηλέφωνο  
Ημερομηνία γέννησης - Date of Birth  
Φωτογραφία - Photo