Προγράμματα και προγραμματισμός

Είτε γιατί σας αρέσει, είτε γιατί χρειάζεται σε κάποιο από τα μαθήματα H/Y, είτε για θα το χρειαστείτε σε κάποιο άλλο μάθημα/εργασία, μια μικρή επαφή με (κάποια) από τα παρακάτω, καλό είναι να την έχετε.

Μπορείτε να δείτε τις τελευταίες ανανεώσεις της σελίδας προγραμμάτων, να χρησιμοποιήσετε την αναζήτηση, η να παρακολουθήσετε την επισήμανση #compecon στο twitter.com για να μένετε ενήμεροι σχετικά με τις αλλαγές και της τροποποίησης της ιστοσελίδας των προγραμμάτων.