Υπολογιστικά φύλλα (Excel, Calc)

Τα υπολογιστικά φύλλα, όπως το MS Excel ή το OpenCalc, είναι το περισσότερο διαδεδομένο πρόγραμμα απλών υπολογισμών. Ασφαλώς οι δυνατότητες είναι περιορισμένες σε σχέση με δυνατότερα περιβάλλοντα προγραμματισμού. Ωστόσο, η αμεσότητα των υπολογισμών, η ευκολία πρόσβασης (παντού υπάρχει κάτι τέτοιο) και η δυνατότητα παράλληλης αποθήκευσης δεδομένων και προγραμμάτων επεξεργασίας μαζί με κάποια γραφικά, κάνουν τα υπολογιστικά φύλλα ιδιαίτερα διαδεδομένα και δημοφιλή.