Υπολογιστικά φύλλα (Excel, Calc)

Τα υπολογιστικά φύλλα, όπως το MS Excel ή το OpenCalc, είναι το περισσότερο διαδεδομένο πρόγραμμα απλών υπολογισμών. Ασφαλώς οι δυνατότητες είναι περιορισμένες σε σχέση με δυνατότερα περιβάλλοντα προγραμματισμού. Ωστόσο, η αμεσότητα των υπολογισμών, η ευκολία πρόσβασης (παντού υπάρχει κάτι τέτοιο) και η δυνατότητα παράλληλης αποθήκευσης δεδομένων και προγραμμάτων επεξεργασίας μαζί με κάποια γραφικά, κάνουν τα υπολογιστικά φύλλα ιδιαίτερα διαδεδομένα και δημοφιλή.

Σχετικοί εξωτερικοί σύνδεσμοι

Αναζήτηση στο google.com για παρόμοια θέματα


cannot execute lg query