Θέματα μεταπτυχιακών διατριβών

Γενικά

Μεταπτυχιακές εργασίες που μπορώ να βοηθήσω/επιβλέψω, μπορούν να πραγματοποιηθούν στις παρακάτω θεματικές περιοχές. Κατά καιρούς, η θεματολογία μπορεί να αλλάζει λίγο, καθώς επίσης μπορεί να μετατοπιστεί το ενδαφέρον από τη μια περιοχή στην άλλη.

Για την επιτυχία στην εκπόνιση της μεταπτυχιακής διατριβής απαιτούνται τρία πράγματα:

 1. Θέληση και προσπάθεια, χωρίς αυτά δεν μπορεί να γίνει κάτι....
 2. Χρόνος, όλα τα καλά πράγματα στη ζωή απαιτούν χρόνο, όπως και μια καλή διατριβή. Μια καλή ιδέα είναι να συζητήσουμε πιθανά θέματα, μεθοδολογία, απαιτήσεις, στόχους, κτλ, το αργότερο τον πρώτο μήνα του εαρινού εξαμήνου. Είμαι βέβαια ανοιχτός για συζήτηση όλο το προηγούμενο διάστημα, από την πρώτη στιγμή που είστε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
 3. Κάποια εξοικίωση με συστήματα Η/Υ. Οι εργασίες που προτείνω έχουν αρκετή υπολογιστική δουλειά, δεν είναι απλά ανασκόπηση βιβλιογραφίας.

Είμαι υπέρ των σύντομων και καλογραμμένων εργασιών. Ένα κείμενο 40-50 σελίδων είναι υπερ-αρκετό για να παρουσιάσετε τα κύρια σημεία της διατριβής σας. Έχετε υπ' όψιν πως όλες οι εργασίες γίνονται αποδεκτές μόνο με Latex (όχι Word, etc).

Παρ' όλο που μια καλή μεταπτυχιακή εργασία παίρνει περίπου 3 μήνες, το γρήγορο ξεκίνημά της (πολύ πριν τον Ιούνιο) θα σας δώσει την άνεση χρόνου που απαιτείται για να κατανοήσετε καλύτερα τι κάνετε, πως το κάνετε και γιατί το κάνετε. Όπως επίσης (πολύ σημαντικό) τι είναι αυτό που κάνετε! Όλοι βέβαια, κοιτώντας προς τα πίσω, βλέπουν πως θα μπορούσαν να είχαν τελειώσει τη διατριβή τους σε 2 βδομάδες. Αυτό βέβαια με την πρϋπόθεση πως θα ήξεραν ακριβώς τι να κάνουν. Επειδή αυτό μπορεί να ισχύσει μόνο εκ των υστέρων (δηλαδή κανείς δεν ξέρει εκ των προτέρων τι ακριβώς πρέπει να κάνει για να τελειώσει μια διατριβή) σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να συζητήσουμε μια πιθανή συνεργασία για τη μεταπτυχιακή διτριβή σας το συντομότερο δυνατό!

Μεταπτυχιακές εργασίες μπορούν να γραφούν στα ελληνικά ή αγγλικά. Όσο αναφορά τη βιλβιογραφία, το ελληνικό μέρος είναι ιδιαίτερα ισχνό, προετοιμαστείτε για αρκετό διάβασμα στα αγγλικά (προς Θεού! όχι μεταφράσεις κειμένων).

Copula dependence

Dependence study between various time series:
 1. Coffee and other Commodities Prices
 2. GDP Growth and Unemployment
 3. GDP and Employment per Sector, Age or Education level
 4. Price Indices and GDP
 5. Price Indices and Stock Market Indices (efficient market hypothesis)

Monte Carlo simulation

 1. Time series simulation
 2. Application of MC in statistical testing
 3. Statistical testing performance using random sampling

Agent based computational economics

 1. Adaptive systems and market economies
 2. Economic trade networks
 3. Supply chain management
 4. Queue systems and queue simulation

Databases and economic data organization

 1. Databases to collect and manage economic data
 2. Databases and datamining in management
 3. Web applications of databases
 4. Accounting information systems