Υπολογιστικά Οικονομικά

Πληροφορίες

Ο κωδικός του μαθήματος στο πρόγραμμα σπουδών είναι ΟΙΚ812.

Διανομή υλικού

Άλλα θέματα σχετικά με το μάθημα

Βαθμολογίες και αξιολόγηση

Επισυναπτόμενα αρχεία για μεταφόρτωση (download)

Σχετικοί εξωτερικοί σύνδεσμοι


cannot execute lg query