Υπολογιστικά Οικονομικά

Πληροφορίες

Ο κωδικός του μαθήματος στο πρόγραμμα σπουδών είναι ΟΙΚ812.

Για το εαρινό εξάμηνο του 2013-4 το μάθημα γίνεται κάθε Τετάρτη 9-11 πμ στο εργαστήριο Η/Υ και κάθε Παρασκευή 9-11 πμ στο αμφιθέατρο.

Διανομή υλικού

Άλλα θέματα σχετικά με το μάθημα

Βαθμολογίες και αξιολόγηση

Επισυναπτόμενα αρχεία για μεταφόρτωση (download)

Σχετικοί εξωτερικοί σύνδεσμοι