Υπολογιστικά Οικονομικά

Πληροφορίες

Ο κωδικός του μαθήματος στο πρόγραμμα σπουδών είναι ΟΙΚ812.

Για το εαρινό εξάμηνο του 2016-7 το μάθημα γίνεται κάθε Δευτέρα 3-7 μμ στο εργαστήριο Η/Υ.

Διανομή υλικού

Άλλα θέματα σχετικά με το μάθημα

Βαθμολογίες και αξιολόγηση

Επισυναπτόμενα αρχεία για μεταφόρτωση (download)

Σχετικοί εξωτερικοί σύνδεσμοι