Η ώρα είναι:

Υπολογιστικά Οικονομικά

Πληροφορίες

Ο κωδικός του μαθήματος στο πρόγραμμα σπουδών είναι ΟΙΚ812.

Διανομή υλικού

Άλλα θέματα σχετικά με το μάθημα

Βαθμολογίες και αξιολόγηση

Επισυναπτόμενα αρχεία για μεταφόρτωση (download)