Δηλώσεις συμμετοχής για τις εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2022

Διαλέξεις του μαθήματος Υπολογιστικά Οικονομικά

Οι παρακάτω διαλέξεις συνοδεύονται από σχετικό βίντεο. Η βιντεοσκόπηση έγινε την άνοιξη του 2013 στα πλαίσια του προγράμματος «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Πανεπιστημίου Ιωαννίνων».