Η ώρα είναι:

Systems and Models

Η πλήρης προβολή του βίντεο απαιτεί σύνδεση

Το βίντεο έχει διάρκεια 37:14, πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.

συστήματα μοντελοποίηση μοντέλα

Σύνθεση και ανάλυση:

 • Μοντέλα ανάλυσης συστημάτων
 • Μοντέλα σύνθεσης συστημάτων

Πλεονεκτήματα:

 1. Κατανόηση
 2. Ευκολία επικοινωνίας
 3. Δυνατότητα πρόβλεψης
 4. Κίνδυνος ή αδυναμία
 5. Εκπαίδευση
 6. Σχεδιασμός
 7. Βελτιστοποίηση
 8. Βελτίωση απόδοσης

Συνδυασμοί μοντέλων-συστημάτων

 1. Αιτιοκρατικό μοντέλο για αιτιοκρατικό σύστημα
 2. Στοχαστικό μοντέλο για αιτιοκρατικό σύστημα
 3. Αιτιοκρατικό μοντέλο για στοχαστικό σύστημα
 4. Στοχαστικό μοντέλο για στοχαστικό σύστημα

Επισυναπτόμενα αρχεία για μεταφόρτωση (download)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.