Απαγόρευση αναδημοσίευσης εκπαιδευτικού υλικού

Ιωάννινα, 22 Μαρτίου 2012

Για την προσωπική σας χρήση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας stavrakoudis.econ.uoi.gr όπως θέλετε. Μπορείτε επίσης να διανείμετε το υλικό, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, δωρεάν, εκτός από περιπτώσεις που αναφέρονται παρακάτω.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παραδείγματα, τις σημειώσεις κτλ, αν αναφερθείτε στη πηγή (από που τα πήρατε).

Μπορείτε να τροποποιήσετε το περιεχόμενο και να το παρουσιάσετε ως δική σας εργασία, αν αναφερθείτε στην πηγή και διανείμετε το παραγόμενο έργο με παρόμοια (creative commons) άδεια.

Επιτρέπετε η ελεύθερη διανομή του εκπαιδευτικού υλικού από οποιαδήποτε βιβλιοθήκη/εργαστήριο/καθηγητή Ελληνικού Πανεπιστημίου, ΤΕΙ, σχολείου, ή οποιουδήποτε δημόσιου εκπαιδευτικού οργανισμού.

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση υλικού από τον ιστότοπο stavrakoudis.econ.uoi.gr στους κάτωθι, με οποιαδήποτε έντυπη η ηλεκτρονική μορφή, χωρίς την άδειά μου:

  1. Οποιασδήποτε φοιτητικής παράταξης τύπου ΠΑΣΠ, ΔΑΠ κ.λπ.
  2. Οποιουδήποτε ιδιωτικού εκπαιδευτικού οργανισμού ή προγράμματος σπουδών ή φροντιστηρίου κ.λπ. λειτουργεί με δίδακτρα φοίτησης.
  3. Οποιασδήποτε επιχείρησης ή οργανισμού πουλά φωτοτυπίες, CD κ.λπ. ή διανέμει με συνδρομή υλικό με έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα.

Φιλικά,
Αθανάσιος Σταυρακούδης