Ώρα προσέλευσης στις τελικές εξετάσεις 26/1/2022

Διάφορα για τη γενική χρήση Η/Υ

Εδώ θα βρείτε σημειώσεις και παρατηρήσεις για γενικού ενδιαφέροντος θέματα, όχι πάντα σχετικά με τα μαθήματα Η/Υ.