Διάφορα για τη γενική χρήση Η/Υ

Εδώ θα βρείτε σημειώσεις και παρατηρήσεις για γενικού ενδιαφέροντος θέματα, όχι πάντα σχετικά με τα μαθήματα Η/Υ.