Προπτυχιακά μαθήματα

Μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών που διδάσκω στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών.

Θυμηθείτε πως επιτυχή παρακολούθηση και στα 4 μαθήματα σας απαλλάσσει από τα επιπλέον πιστοποιητικά "χειρισμού" Ηλεκτρονικού Υπολογιστή σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ, κτλ.

Μπορείτε να δείτε τις τελευταίες ανανεώσεις της σελίδας μαθημάτων, να χρησιμοποιήσετε την αναζήτηση, για να μένετε ενήμεροι σχετικά με τις αλλαγές και της τροποποίησης της ιστοσελίδας των μαθημάτων.

Δείτε επίσης Μερική αναγνώριση MOOC και Ανοικτά μαθήματα χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στις Οικονομικές και Επιχειρησιακές σπουδές.