Μερική αναγνώριση MOOC

Αρκετοί από εσάς, τουλάχιστον οι πιο δραστήριοι, θα έχετε αντιληφθεί την ύπαρξη των MOOC (Massive open online course) από ιστότοπους όπως

σε συνεργασία με πολλά -και πολύ γνωστά- πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Η υπόθεση δεν είναι απλή και σηκώνει πολύ συζήτηση. Δεν μπορεί όμως και να παραμεριστεί η ύπαρξή τους. Το ποια θα είναι η κατάληξη δεν την ξέρουμε ακόμα. Το σίγουρο είναι πως τα παιδιά σας θα έρθουν σε ένα πανεπιστήμιο που δεν θα έχει πολύ σχέση με αυτό που γνωρίζουμε σήμερα (2016).

Σας προσφέρεται λοιπόν η εξής δυνατότητα για τις εξετάσεις των μαθημάτων Διδασκαλία και μαθήματα, Διαχείριση Δεδομένων και Βάσεις Δεδομένων ή Προγραμματισμός Η/Υ και Αριθμητικές Μέθοδοι να πετύχετε «αναγνώριση του βαθμού σας»:

  1. Θα βρείτε ένα μάθημα, σχετικό με την ύλη του μαθήματος, διάρκεια τουλάχιστον 10 εβδομάδων, ή συνδυασμό από 2 μαθήματα διάρκειας τουλάχιστον 12 εβδομάδων.
  2. Θα πρέπει να πετύχετε βαθμό τουλάχιστον 75%.
  3. Θα περάσετε από μια σύντομη (τυπική) προφορική εξέταση και δεν θα χρειαστεί να έλθετε στις εξετάσεις.
  4. Θα πρέπει να φέρετε το αποδεικτικό συμμετοχής και βαθμολογίας το αργότερο μέχρι 20 ημέρες πριν την έναρξη της εξεταστικής

Περισσότερες λεπτομέρειες στο μάθημα ή στις Ώρες γραφείου.