Η ώρα είναι:

SQL

Η SQL (structured query language) είναι η περισσότερο διαδεδομένη γλώσσα χειρισμού βάσεων δεδομένων.