Εργασία για την εξεταστική Σεπτεμβρίου.

SQL, απλά ερωτήματα επιλογής SELECT

Τα πιο απλά ερωτήματα SELECT. Καλό σας ξεκίνημα!