Να βρεθούν όλες οι λεπτομέρειες των υπαλλήλων (SQL, SELECT)

SELECT * FROM employees;