Η ώρα είναι:

Διδασκαλία και μαθήματα

Διάφορα, σχετικά (ή όχι) με τη διδασκαλία