Πως να πετύχετε σε ένα τεστ πολλαπλής απάντησης (multiple response test)

Γενικές οδηγίες

 1. Καταλάβετε το σκοπό του διαγωνίσματος: Να εξετάσει τις γνώσεις που αποκτήσετε μετά από σκληρή εξάσκηση πάνω στην ύλη του μαθήματος. Έχει σημασία να το εμπεδώσετε αυτό. Είναι άλλο πράγμα ένα τεστ που ρωτάει γενικές γνώσεις πάνω σε κάποια ύλη ενός μαθήματος και άλλο πράγμα η μέτρηση της εμπερίας σας μετά από εξάσκηση.
 2. Μάθετε να μετράτε εσωτερικά το χρόνο. Κάθε φορά που αντιμετωπίζετε μια πιεστική κατάσταση, όπως είναι οι εξετάσεις, θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για σωστή διαχείριση του χρόνου σας. Μάθετε να μετράτε το χρόνο μέσα σας, λίγο πολύ όπως κάνουν οι αθλητές. Βεβαίως και γι αυτό χρειάζεται εξάσκηση. Η δικαιολογία «δε μου έφτασε ο χρόνος», ενώ γνωρίζετε εκ των προτέρων τους χρονικούς περιορισμούς, προδίδει ελλιπή εξάσκηση και προετοιμασία.
 3. Ο χρόνος που σας διατίθεται για τη συλλογή των απαντήσεων σας στα ερωτήματα δεν είναι χρόνος για να αναλύσετε από το μηδέν ένα πρόβλημα. Τέτοιες εξετάσεις δεν αποτιμούν την αναλυτική σας ικανότητα. Θα πρέπει, λόγω της σκληρής προσπάθειας και πολύ σοβαρής προετοιμασίας σας, να είστε σε θέση να απαντήσετε για το σωστό ή λάθος μιας πρότασης σε λίγα δεπτερόλεπτα μετά την ανάγνωση της πρότασης. Γενικά, θα πρέπει να μπορείτε να το κάνετε αυτό με μία μόνο ανάγνωση της πρότασης, στο 70-100% των περιπτώσεων. Για μερικές περιπτώσεις, λιγότερο από το 30%, ίσως χρειαστεί δεύτερη ανάγνωση. Αν χρειάζεστε 3η ή 4η ανάγνωση σημαίνει πως δεν έχετε προετοιμαστεί σωστά, πάνω σε αυτό το θέμα. Αφήστε το και πηγαίνετε παρακάτω.
 4. Τι σημαίνει προετοιμασία:
  1. Παρακολούθηση διαλέξεων με ενεργή συμμετοχή. Ερωτήσεις ερωτήσεις ερωτήσεις.
  2. Διαβάστε. Και από ένα και από δύο και από τρία βιβλία. Από όσα χρειαστεί.
  3. Λύστε τις ασκήσεις, δεν σας δίνονται για άλλο λόγο, σας δίνονται για να τις λύσετε. Εξασκηθείτε στη λύση ασκήσεων σε Η/Υ. Όλες οι ερωτήσεις αποτιμούν την εμπειρία και γνώση που έχετε συσσωρεύσει μέσω της εξάσκησή σας. Αυτό είναι και το κρίσιμο στάδιο, τα προηγούμενα δύο δεν παίζουν κανέναν άλλο ρόλο παρά να υποβοηθούν το τρίτο και κρίσιμο στάδιο.
  4. Λύστε ασκήσεις κάτω από παρόμοιες συνθήκες με τις εξετάσεις.
 5. Μην ασχολείστε με θέματα και ερωτήσεις που δεν καταλαβαίνετε. Μην έρχεστε στις εξετάσεις χωρίς καλή προετοιμασία. Η συλλογή κακών αποτελεσμάτων έχει κόστος, κυρίως ψυχολογικό, δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με το πιθανό όφελος μιας «κατά τύχη επιτυχίας».
 6. Σύμφωνα με Τρόπος εξέτασης και βαθμολόγησης του μαθήματος Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Οικονομικά ή Τρόπος εξέτασης και βαθμολόγησης του μαθήματος Διαχείριση Δεδομένων και Βάσεις Δεδομένων έχετε να απαντήσετε σε 5 ερωτήματα πολλαπλής απάντησης (multiple response questions). Μπορείτε να πάρετε 5 με απαντώντας σωστά στις 2 ερωτήσεις και 10 απαντώντας σωστά στις 4 ερωτήσεις. Υπάρχει και ένα 5ο ερώτημα δώρο. Επομένως χρόνος υπάρχει. Προετοιμασία υπάρχει;
 7. Έχετε υπόψη σας πως σε κάθε θέμα/ερώτημα οι πιθανές ερωτήσεις προέρχονται από πολλά κεφάλαια της ύλης του μαθήματος. Όχι αναγκαστικά μόνο από ένα. Είναι σημαντικό να καταλάβετε πως απαιτείται ικανοποιητική «κάλυψη» της ύλης.
 8. Τα τεστ πολλαπλής απάντησης είναι πιο σύνθετα και πιο απαιτητικά από τα τεστ πολλαπλής επιλογής (multiple choise). Προετοιμαστείτε κατάλληλα αντί να επαφίεστε στην καλή τύχη.

Έλεγχος

 1. Έχετε παρακολουθήσει τουλάχιστον το 80% των διαλέξεων; Με σημειώσεις, επισημάνσεις, λυμένες απορίες κ.λπ.;
 2. Έχετε διαβάσει τουλάχιστον το 80% της ύλης από τουλάχιστον ένα βιβλίο; Με σημειώσεις, απορίες, ερωτήσεις/απορίες, κ.λπ.;
 3. Έχετε λύσει τουλάχιστον το 80% των ασκήσεων που δίνονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου;

Τότε όλα θα πάνε καλά! Η εξέταση είναι μια τυπική διαδικασία. Διαφορετικά αναλαμβάνετε την ευθύνη για ότι συμβεί.