Τρόπος εξέτασης και βαθμολόγησης του μαθήματος Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Οικονομικά

Βαθμολογία από εργασίες

Το μάθημα Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Οικονομικά δεν έχει τελικές εξετάσεις με το συνηθισμένο τρόπο. Η αξιόλογη βασίζεται σε τεστ, ασκήσεις και εργασίες.

Δυστυχώς προς το παρόν (12/10/2020) δεν είναι δυνατός ο προγραμματισμός αυτός, εξαιτίας της μη ολοκλήρωσης των εγγραφών και τη μη λειτουργίας του εργαστηρίου (COVID-19). Αν όλα πάνε καλά τα πράγματα θα ξεκαθαρίσουν στο τέλος Οκτωβρίου, οπότε και θα ανακοινωθεί το πλήρες πρόγραμμα του μαθήματος όσο αναφορά τις ασκήσεις και εργασίες του.

Συνοδευτικά τεστ

Το μάθημα συνοδεύεται από τεστ πολλαπλής επιλογής και πολλαπλής απάντησης. ο βαθμός στα τεστ δεν μετράει στον τελικό βαθμό καθόλου. Το πλήθος των ερωτήσεων ποικίλει, δεν είναι σταθερό για όλα τα τεστ. Συνήθως είναι 5-6 ερωτήσεις. Θα πρέπει να κάνετε το τεστ μέσα σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Τα τεστ βαθμολογούνται ως εξής, ανάλογα με το πλήθος σωστών απαντήσεων ανά ερώτημα:

  • 0 -> -5 πόντοι
  • 1 -> 0 πόντοι
  • 2 -> 1 πόντος
  • 3 -> 6 πόντοι
  • 4 -> 11 πόντοι

Αν SumPoints είναι το άθροισμα των πόντων από τα N ερωτήματα, ο βαθμός σας είναι:

floor(SumPoints/N)

Κάθε τεστ μπορείτε να το κάνετε μέχρι και 3 φορές. Η συνολική βαθμολογία ωστόσο πολλαπλασιάζεται με το 0.86 (86%) κάθε φορά που το επαναλαμβάνεται.