Τρόπος εξέτασης και βαθμολόγησης του μαθήματος Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Οικονομικά

Το μάθημα Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Οικονομικά δεν έχει τελικές εξετάσεις με το συνηθισμένο τρόπο.

Ο τελικός βαθμός σας υπολογίζεται ως εξής:

  1. 75% από εργασίες που κάνετε στο εργαστήριο Η/Υ. Υπάρχουν 5 τέτοιες εργασίες: Ασκήσεις για το εργαστήριο Η/Υ.
  2. 25% από εργασία που παρουσιάζετε στην τάξη. Υπάρχουν πολλές τέτοιες εργασίες και στηρίζονται στην ύλη του μαθήματος: Διαλέξεις του μαθήματος Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Οικονομικά.

Σημείωση: Μόνο οι εργασίες με βαθμό τουλάχιστον 5 υπολογίζονται στον τελικό βαθμό.

Τελικές και επαναληπτικές εξετάσεις

Οι εξεταστικές περιόδους Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου 2020 λειτουργούν ως εξής:

  1. Θα πρέπει να έχετε περάσει τουλάχιστον μία εργαστηριακή άσκηση για να έχετε δικαίωμα συμμετοχής.
  2. Η τελική εξέταση είναι ένα τεστ πολλαπλής επιλογής. Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 9/10/2019.
  3. Οι βαθμοί των ασκήσεων και εργασιών δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την τελική εξέταση