Τρόπος εξέτασης και βαθμολόγησης του μαθήματος Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Οικονομικά

Το μάθημα Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Οικονομικά δεν έχει τελικές εξετάσεις με το συνηθισμένο τρόπο.

Ο τελικός βαθμός σας υπολογίζεται ως εξής:

  1. 50% από εργασίες που κάνετε στο εργαστήριο Η/Υ. Υπάρχουν 5 τέτοιες εργασίες: Ασκήσεις για το εργαστήριο Η/Υ.
  2. 50% από εργασίες που παρουσιάζετε στην τάξη. Υπάρχουν 2+1 τέτοιες εργασίες και στηρίζονται στην ύλη του μαθήματος: Διαλέξεις του μαθήματος Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Οικονομικά. Δύο εργασίες είναι αρκετές για το 50% (5 μονάδες). Η τρίτη δίνεται μόνο σε περίπτωση ανάγκης οριακής (μισής μονάδας) βελτίωσης του βαθμού σας.

Σημείωση: Μόνο οι εργασίες με βαθμό τουλάχιστον 5 υπολογίζονται στον τελικό βαθμό.

Τελικές και επαναληπτικές εξετάσεις

Οι εξεταστικές περιόδους Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου 2019 λειτουργούν ως εξής:

  1. Γραπτές εξετάσεις σε όλη την ύλη του μαθήματος.
  2. Υπολογίζονται για το 70% του τελικού βαθμού, το υπόλοιπο 30% (όχι 50%) συνεχίζει να υπολογίζεται με βάση τις 5 ασκήσεις στο εργαστήριο Η/Υ.
  3. Μπορείτε εσείς να επιλέξετε τον τρόπο τελικής βαθμολόγησης:
    1. 50% ασκήσεις + 50% εργασίες
    2. 30% ασκήσεις + 70% εξέταση
  4. Οι βαθμοί των ασκήσεων δεν αναπληρώνονται τον Σεπτέμβριο.

Απλή στρατηγική

Είναι αιώνες γνωστό σε όλες και όλους πως τα μικρά εύκολα τεστ μειώνουν το ρίσκο και αυξάνουν τις πιθανότητες μεγάλης βαθμολογίας. Κάντε τις ασκήσεις και τις εργασίες: 90% θα περάσετε το μάθημα, 10% θα πάρετε 10.

Χρησιμοποιήστε τις εξετάσεις μόνο σε περίπτωση μεγάλης ανάγκης και αναποδιάς. Μην ανησυχείτε, ο διαβασμένος δε χάνει ποτέ. Αλλά καλύτερα να ξεμπερδεύετε γρήγορα και εύκολα με τις εργασίες.

Χρησιμοποιήστε τις ευκαιρίες που σας δίνονται, όταν σας δίνονται.