Εργασία για την εξεταστική Σεπτεμβρίου.

Τρόπος εξέτασης και βαθμολόγησης του μαθήματος Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Οικονομικά

Κάθε μάθημα συνοδεύεται από 1 τεστ πολλαπλής επιλογής πολλαπλής απάντησης, παρόμοιο με αυτό της τελικής εξέτασης. Το πλήθος των ερωτήσεων ποικίλει, δεν είναι σταθερό για όλα τα τεστ. Συνήθως είναι 2-4 ερωτήσεις. Κάθε τεστ είναι ανοικτό για 3 εβδομάδες. Θα πρέπει να κάνετε το τεστ μέσα σε αυτή τη χρονική περίοδο. Τα τεστ βαθμολογούνται ως εξής, ανάλογα με το πλήθος σωστών απαντήσεων ανά ερώτημα:

 • 0 -> -5 πόντοι
 • 1 -> 0 πόντοι
 • 2 -> 1 πόντος
 • 3 -> 7 πόντοι
 • 4 -> 11 πόντοι

Αν SumPoints είναι το άθροισμα των πόντων από τα N ερωτήματα, ο βαθμός σας είναι:

floor(SumPoints/N)

Κάθε τεστ μπορείτε να το κάνετε μέχρι και 3 φορές. Η συνολική βαθμολογία ωστόσο πολλαπλασιάζεται με το 0.86 (86%) κάθε φορά που το επαναλαμβάνεται.

Ο μέσος όρος των τεστ συνεισφέρει κατά 7 μονάδες στον τελικό βαθμό σας. Προσοχή! Μόνο οι βαθμοί ≥ 6 λαμβάνονται υπόψη.

Άλλες 3 μονάδες μπορείτε να το κερδίσετε με τη συμμετοχή σας στο μάθημα: με εργασίες που παρουσιάζονται μέσα στην τάξη ή με ασκήσεις. Κάθε εργασία βαθμολογείται στην κλίματα 0-10. Προσοχή! μόνο οι εργασίες με βαθμό ≥ 5 λαμβάνονται υπόψη.

Αν S1 είναι το άθροισμα των 20 καλύτερων βαθμών που έχετε από τα τεστ που βαθμολογήθηκαν τουλάχιστον με 6, S2 είναι το άθροισμα των βαθμών που έχετε από εργασίες και παρουσιάσεις που βαθμολογήθηκαν τουλάχιστον με 5 και Β είναι το άθροισμα των βαθμών που έχετε από bonus (επιπλέον βαθμοί πέρα από εργασίες) τότε ο τελικός βαθμός είναι:

m1 <- S1 / 20 
m2 <- S2 / 3
V <- round (m1*0.7 + m2*0.3 + Β*0.1)
V <- max(10, V)

Τελικές εξετάσεις

Κατά τις τελικές εξετάσεις του Φεβρουαρίου ή Σεπτεμβρίου μπορείτε να ακυρώσετε τους βαθμούς των τεστ και να δώσετε ένα επαναληπτικό τεστ που αντικαθιστά το μέσο όρο των τεστ. Προσοχή: αυτό μετράει μόνο για 7/10 μονάδες. Για τις 3/10 μονάδες θα πρέπει υποχρεωτικά να έχετε παρουσιάσει εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Η συμμετοχή στην εξεταστική είναι προαιρετική και δεν απαιτείται παρά μόνο αν επιθυμείτε βελτίωση της βαθμολογίας σας. Η συμμετοχή στην εξεταστική ακυρώνει την προηγούμενη βαθμολογία από τεστ.

Οι εξετάσεις θα δίνονται στο εργαστήριο Η/Υ. Για την είσοδό σας στο χώρο της εξέτασης απαιτείται να έρθετε στην προκαθορισμένη ώρα που έχετε δηλώσει καθώς και να επιδείξετε στους επιτηρητές το πάσο ή τη φοιτητική σας ταυτότητα. Δεν γίνονται εξαιρέσεις για κανένα λόγο.

Οι εξετάσεις βασίζονται σε ερωτήματα πολλαπλής επιλογής και πολλαπλών απαντήσεων ως εξής:

 1. Υπάρχουν 7 ερωτήσεις με 4 επιλογές.
 2. Ο αριθμός των σωστών απαντήσεων ανά ερώτηση είναι αδιευκρίνιστος, πιθανά όλες (και οι 4) να είναι ορθές, πιθανά όλες να είναι λάθος.
 3. Ο αριθμός των σωστών απαντήσεων ανά ερώτηση διαφέρει από ερώτηση σε ερώτηση: κάποια ερώτηση μπορεί να έχει 2 σωστές και 2 λάθος απαντήσεις, κάποια άλλη μπορεί να έχει 3 σωστές και 1 λάθος, κ.λπ.
 4. Θα πρέπει να επισημάνετε κάθε απάντηση ως ορθή ή λανθασμένη.
 5. Ανάλογα με το πόσες απαντήσεις έχετε επισημάνει σωστά, ως ορθές ή λανθασμένες, δίνονται πόντοι στο ερώτημα ως εξής:
  • 0 -> -5 πόντοι
  • 1 -> 0 πόντοι
  • 2 -> 1 πόντος
  • 3 -> 6 πόντοι
  • 4 -> 10 πόντοι
 6. Αν SumPoints είναι το άθροισμα των πόντων από τα 5 ερωτήματα, ο βαθμός σας είναι
  floor(SumPoints/7)
  
 7. Ο χρόνος της εξέτασης είναι 25 λεπτά.
 8. Πρέπει να επισημάνετε ως σωστή/λάθος όλες τις ερωτήσεις/απαντήσεις. Αν αφήσετε έστω και μία απάντηση μη επισημασμένη το ερώτημα βαθμολογείται με 0 πόντους.
 9. Δεν θα έχετε όλοι τις ίδιες ερωτήσεις, με την ίδια σειρά. Το λογισμικό σας δίνει με τυχαία σειρά τις ερωτήσεις, με ανακατεμένη την σειρά των επιλογών/απαντήσεων.
 10. Προσοχή! Να χρησιμοποιείτε Firefox ή Chrome, όχι Internet Explorer, για την πρόσβασή στα θέματα των εξετάσεων. Η εγκατεστημένη έκδοση είναι πολύ παλιά.
 11. Η συμμετοχή στις εξετάσεις απαιτεί πιστοποίηση του χρήστη, με βάση τον αριθμό μητρώου και ένα συνθηματικό. Ο αριθμός μητρώου σας εκχωρείται από τη γραμματεία κατά την εγγραφή σας. Το συνθηματικό μπορείτε να το προμηθευτείτε από εδώ: Αποστολή συνθηματικού πρόσβασης στην ιστοσελίδα stavrakoudis.econ.uoi.gr
 12. Οι εξετάσεις είναι "ανοικτού βιβλίου". Μπορείτε να έχετε μαζί σας βιβλία και σημειώσεις, όσα θέλετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε βοήθεια από τον Η/Υ ή το διαδίκτυο θέλετε. Όλο το εκπαιδευτικό υλικό από την ιστοσελίδα του μαθήματος είναι επίσης διαθέσιμο. Αυτά που δεν επιτρέπονται (με ποινή άμεσου μηδενισμού) από τη στιγμή που θα μπείτε στο εργαστήριο μέχρι τη στιγμή που θα βγείτε από αυτό είναι:
  1. Να μιλάτε στον οποιονδήποτε για οποιοδήποτε λόγο (με εξαίρεση κίνδυνο για τη ζωή).
  2. Να ανταλλάσσετε μεταξύ σας το οτιδήποτε.
 13. Διαβάστε επίσης: Μερική αναγνώριση MOOC ή Πως να πετύχετε σε ένα τεστ πολλαπλής απάντησης (multiple response test).

Αναζήτηση στο google.com για παρόμοια θέματα