Τρόπος εξέτασης και βαθμολόγησης του μαθήματος Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Οικονομικά

Το μάθημα συνοδεύεται από 12 τεστ πολλαπλής επιλογής και πολλαπλής απάντησης που αντιστοιχούν στην αντίστοιχη ύλη κάθε εβδομάδας. Το πλήθος των ερωτήσεων ποικίλει, δεν είναι σταθερό για όλα τα τεστ. Συνήθως είναι 5-6 ερωτήσεις. Κάθε τεστ είναι ανοικτό για 2 εβδομάδες. Θα πρέπει να κάνετε το τεστ μέσα σε αυτή τη χρονική περίοδο. Τα τεστ βαθμολογούνται ως εξής, ανάλογα με το πλήθος σωστών απαντήσεων ανά ερώτημα:

  • 0 -> -5 πόντοι
  • 1 -> 0 πόντοι
  • 2 -> 1 πόντος
  • 3 -> 7 πόντοι
  • 4 -> 11 πόντοι

Αν SumPoints είναι το άθροισμα των πόντων από τα N ερωτήματα, ο βαθμός σας είναι:

floor(SumPoints/N)

Κάθε τεστ μπορείτε να το κάνετε μέχρι και 3 φορές. Η συνολική βαθμολογία ωστόσο πολλαπλασιάζεται με το 0.86 (86%) κάθε φορά που το επαναλαμβάνεται.

Ο μέσος όρος των τεστ συνεισφέρει κατά 7 μονάδες στον τελικό βαθμό σας. Προσοχή! Μόνο οι βαθμοί ≥ 5 λαμβάνονται υπόψη.

Άλλες 3 μονάδες μπορείτε να το κερδίσετε με τη συμμετοχή σας στο μάθημα: με εργασίες που παρουσιάζονται μέσα στην τάξη ή με ασκήσεις. Κάθε εργασία βαθμολογείται στην κλίματα 0-30, συνήθως βέβαια στην κλίμακα 0-10 (1 μονάδα), αλλά εξαιρετικές εργασίες βαθμολογούνται επιπλέον (επιπλέον μονάδες) . Προσοχή! μόνο οι εργασίες με βαθμό ≥ 5 λαμβάνονται υπόψη. Μπορείτε να κάνετε έως και 3 εργασίες το εξάμηνο.

Αν S1 είναι το άθροισμα των 10 καλύτερων βαθμών που έχετε από τα τεστ που βαθμολογήθηκαν τουλάχιστον με 5, S2 είναι το άθροισμα των βαθμών που έχετε από εργασίες και παρουσιάσεις που βαθμολογήθηκαν τουλάχιστον με 5 και Β είναι το άθροισμα των βαθμών που έχετε από bonus (επιπλέον βαθμοί πέρα από εργασίες) τότε ο τελικός βαθμός είναι:

m1 <- S1 / 10 
m2 <- S2 / 3
V  <- round (m1*0.7 + m2*0.3 + Β*0.1)
V  <- max(10, V)

Τελικές εξετάσεις

Δεν υπάρχουν τελικές εξετάσεις στο μάθημα Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Οικονομικά κατά την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου. Χωρίς τη συμμετοχή σας στις εργαστηρικές ασκήσεις και παρουσιάσεις εγρασιών δεν υπάρχει τρόπος να πάρετε βαθμό σε αυτό το μάθημα.

Αναζήτηση στο google.com για παρόμοια θέματα