Αποστολή συνθηματικού πρόσβασης στην ιστοσελίδα stavrakoudis.econ.uoi.gr

Μπορείτε να εισάγετε:

  1. Τον αριθμό φοιτητικού μητρώου, πχ 08967.
  2. Το email σας στο πανεπιστήμιο, πχ ec08967@uoi.gr.
  3. Το email σας (πχ kapoios@kapou.net) αν το είχατε δηλώσει κατά την εγγραφή σας, ή κατά την τροποποίηση των στοιχείων στο παρελθόν.


Το συνθηματικό (κωδικός σύνδεσης) είναι ατομικό και δεν εκχωρείται σε κανένα άλλο πρόσωπο. Βεβαιωθείτε πως κανείς άλλος, εκτός από εσάς, δεν έχει πρόσβαση στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπου αποστέλλεται το συνθηματικό σύνδεσης. Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο πρόσβαση στο περιεχόμενο των ιστοσελίδων θεωρείται υποκλοπή και ισχύουν κυρώσεις. Σας παρακαλώ να με ενημερώστε το συντομότερο δυνατό σε περίπτωση που νομίζετε πως κάποιος άλλος χρησιμοποιεί το συνθηματικό σας.