Προγραμματισμός Η/Υ και Επιστήμη Δεδομένων

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για το μάθημα.

Η διδασκαλία του γίνεται κάθε Πέμπτη 5-9μμ στο αμφιθέατρο της βιβλιοθήκης.