Υπολογιστικά Οικονομικά (μεταπτυχιακό μάθημα)

Στο σύντομα μάθημα 6 εβδομάδων, εξετάζουμε 3 θέματα:

  1. Υπολογιστική επίλυση διαφορικών εξισώσεων και μελέτη δυναμικών συστημάτων.
  2. Υπολογιστικές μέθοδοι βελτιστοποίησης, αναλυτικές, αριθμητικές και στοχαστικές μέθοδοι.
  3. Προσομοίωση πρακτόρων, agent-based simulation.

Στο μάθημα υπάρχουν 3 κύριες διαλέξεις και 3 κύκλοι επίλυσης πραγματικών προβλημάτων της βιβλιογραφίας.

Κάθε φοιτητής απαιτείται να παραδώσει 2 εργασίες εφαρμογής αντίστοιχης μεθοδολογίας, το αργότερο 2 εβδομάδες μετά τη λήξη του αντίστοιχου κύκλου.

Η αξιολόγηση συμπληρώνεται με ένα σύντομο τεστ 15-20 λεπτών στο εργαστήριο Η/Υ.

Ο μεγαλύτερος βαθμός από τις δύο εργασίες συνεισφέρει κατά 50% στην τελική βαθμολογία. Το υπόλοιπο 50% συμπληρώνεται ισόποσα από από την άλλη εργασία και το τεστ.

Σχετικοί εξωτερικοί σύνδεσμοι

Αναζήτηση στο google.com για παρόμοια θέματα