Βιβλιογραφική αναζήτηση επιστημονικών δημοσιεύσεων

Η πλήρης προβολή του βίντεο απαιτεί σύνδεση

Το βίντεο έχει διάρκεια 25:13, πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.

βιβλιογραφική αναζήτηση

Γενικές βάσεις δεδομένων επιστημονικής βιβλιογραφίας:

Εκδοτικοί οίκοι: