Η ώρα είναι:

Μέθοδος Monte-Carlo για τον υπολογισμό του π

Η πλήρης προβολή του βίντεο απαιτεί σύνδεση

Το βίντεο έχει διάρκεια 1:23:54, πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.

monte carlo pi π ολοκλήρωση

Επίδειξη της μεθόδου monte-carlo για τον υπολογισμό του π.

pi

Παραδείγματα με κώδικα:

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.