Η ώρα είναι:

Περιγραφή και απαιτήσεις του μαθήματος Η/Υ IV

Laeticia Casta

Μοντέλα, μοντελοποίηση, βελτιστοποίηση, προσομοίωση και ανάλυση μοντέλων στα Οικονομικά.
Περιγραφή απαιτήσεις και στόχοι του μαθήματος Η/Υ IV.

Βίντεο από τη διάλεξη

Επισυναπτόμενα αρχεία για μεταφόρτωση (download)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.