Η ώρα είναι:

Τυχαίοι αριθμοί και ψευδοτυχαίοι αριθμοί, γεννήτριες και έλεγχοι

Η πλήρης προβολή του βίντεο απαιτεί σύνδεση

Το βίντεο έχει διάρκεια 1:23:54, πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.

γεννήτριες τυχείων αριθμών random numbers

  1. Ψευδοτυχαίοι αριθμοί
  2. Γεννήτρια von Neuman
  3. Γραμμική ισουπόλοιπη γεννήτρια
  4. Έλεγχοι τυχαιότηας
  5. χ^2 τεστ
  6. poker τεστ
  7. τεστ ροών
  8. τυχαιότητα καταλοίπων παλινδρόμησης

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.