Η ώρα είναι:

Introduction to system dynamics

Η πλήρης προβολή του βίντεο απαιτεί σύνδεση

Το βίντεο έχει διάρκεια 1:48:11, πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.

dynamics equilibrium Octave Matlab

Introduction to system dynamics

  1. Dynamic concepts
  2. Deterministic dynamic models
  3. Examples, cases, and playnig with the paparemeters
  4. Fixed points and stability analysis
  5. Convergence
  6. Difference equations of linear systems
  7. Non linear systems
  8. Continuous time models
  9. Differential equations

dynamics fixed point

Σχετικά με αυτά το θέμα:

Επισυναπτόμενα αρχεία για μεταφόρτωση (download)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.