Η ώρα είναι:

Τυχαίοι αριθμοί και έλεγχος κανονικότητας

Η πλήρης προβολή του βίντεο απαιτεί σύνδεση

Το βίντεο έχει διάρκεια 49:01, πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.

normality
Δείτε επίσης: Έλεγχος κανονικότητας καταλοίπων παλινδρόμησης στην R και Κανονική κατανομή με την R

Παρατηρήσεις για τη βιβλιογραφία σε beamer/latex μετά από απαίτηση του κοινού.

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.