Η ώρα είναι:

Dept/Deficit instability and the Maastricht Treaty

Η πλήρης προβολή του βίντεο απαιτεί σύνδεση

Το βίντεο έχει διάρκεια 1:13:06, πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.

Fiscal instability Dynamics Maastricht Octave Matlab

Δυναμική του χρέους και του ελλείμματος. Αστάθεια συστήματος και απόκλιση από το σημείο ισορροπίας.

Δυο λόγια για τη συνθήκη του Μάαστριχτ (βάση του ΕΥΡΩ).

Το υλικό της παρουσίασης είναι ελλιπές και υπό αναθέωρηση.

Επισυναπτόμενα αρχεία για μεταφόρτωση (download)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.