Δηλώσεις συμμετοχής για τις εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2022

Βαθμολογική πολιτική και μέθοδος αξιολόγησης του μαθήματος Υπολογιστικά Οικονομικά

Το μάθημα Υπολογιστικά Οικονομικά είναι κατά βάση εργαστηριακό μάθημα. Μπορεί να δουλέψουμε ομαδικά ή/και ατομικά, η δουλειά όμως κατά κύριο λόγο με Η/Υ.

Κάθε δύο βδομάδες θα κάνουμε μια μικρή εργασία πάνω σε ένα θέμα, σχετικό με αυτό που αναπτύσσονται στις διαλέξεις του μαθήματος. Ο μέσος όρος 5 τέτοιων μικρών εργασιών είναι ο βαθμός σας.

Τις τελευταίες 2 βδομάδες του εξαμήνου θα δοθεί μια ευκαιρία επανάληψης για να διορθώσετε κάποια από τις εργασίες που δεν τα έχετε πάει καλά, ή να παραδώσετε εργασία που χάσετε (μία από τις 5).

Κάθε εργασία βαθμολογείται με τους εξής πιθανούς βαθμούς:

  • 1 = αποτυχία
  • 6 = ικανοποιητική
  • 8 = πολύ καλή
  • 10 = άριστη ή σχεδόν άριστη

Θα χρειαστείτε κάποια προετοιμασία στο σπίτι ή στη βιβλιοοθήκη, αλλά κατά 70-80% η εργασία γίνεται στο εργαστήριο Η/Υ. Τη μία εβδομάδα θα δίνουμε παραδείγματα και οδηγίες, την επόμενη λύνουμε και παραδίνουμε την άσκηση/εργασία.