Δηλώσεις συμμετοχής για τις εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2022

Ημερολόγιο του μαθήματος Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές IV, άνοιξη 2013

Τι έγινε στο μάθημα

 1. Τετάρτη, 20-02-2013
  Περιγραφή, απαιτήσεις και στόχοι του μαθήματος. Ορισμοί και παραδείγματα μοντελοποίησης, βελτιστοποίησης και προσομοίωσης.
  Περιγραφή και απαιτήσεις του μαθήματος Η/Υ IV
 2. Πέμπτη, 21-02-2013
  Τα Γιάννενα γιορτάζουν την απελευθέρωση. Δεν έγινε μάθημα.
 3. Πέμπτη, 28-02-2013 Α.
  Συστήματα και μοντέλα συστημάτων, ορισμοί και παραδείγματα.
  Models and modeling
 4. Πέμπτη, 28-02-2013 Β.
  Μοντέλα και μοντελοποίηση συστημάτων.
  Systems and Models
 5. Πέμπτη, 07-03-2013 Α.
  Παράδειγμα προσομοίωσης μοντέλου στοχαστικού συστήματος.
  Στο καζίνο με Κεφαλή ή Γράμματα
 6. Πέμπτη, 07-03-2013 Β.
  Παράδειγμα προσομοίωσης μοντέλου στοχαστικού συστήματος.
  Παράδειγμα προσομοίωσης χρηματιστηρίου: κίνηση μετοχής και επιλογή στρατηγικής
 7. Πέμπτη, 14-03-2013
  Κλειστό, για μαθήματα, το πανεπιστήμιο. Καλή Αποκριά.
 8. Πέμπτη, 21-03-2013
  Τυχαίοι αριθμοί - ψευδοτυχαίοι αριθμοί. Έλεγχοι τυχαιότητας.
  Τυχαίοι αριθμοί και ψευδοτυχαίοι αριθμοί, γεννήτριες και έλεγχοι
 9. Πέμπτη, 28-03-2013 Β.
  Μοντέλα χρονολογικών σειρών.
  Μοντέλα χρονολογικών σειρών
 10. Πέμπτη, 11-04-2013 Α.
  Μοντελοποίηση ARMA.
  Επιλογή μοντέλου ARMA με βάση το κριτήριο AIC
 11. Πέμπτη, 11-04-2013 Β.
  Παράδειγμα παρουσίασης latex/beamer.
  Μια απλή παρουσίαση με το beamer/latex
 12. Πέμπτη, 18-04-2013 Α.
  Ντετερμινιστικά δυναμικά συστήματα. Σημείο ισορροπίας και σύγκλιση.
  Introduction to system dynamics
 13. Πέμπτη, 18-04-2013 Β.
  Εξισώσεις διαφορών, μη γραμμικά μοντέλα, διαφορικές εξισώσεις.
  Introduction to system dynamics
 14. Παρασκευή, 19-04-2013.
  Παραδείγματα επίλυσης διαφορικών εξισώσεων.
  Υπολογιστικές μέθοδοι για επίλυση διαφορικών εξισώσεων
 15. Πέμπτη, 25-04-2013 Α.
  Μοντελοποίηση δυναμικών συστημάτων. Το μοντέλο ιστού (cobweb) ισορροπίας της αγοράς.
  The Cobweb model of price dynamics
 16. Πέμπτη, 25-04-2013 Β.
  Μοντελοποίηση δυναμικών συστημάτων. Το μοντέλο οικονομίας Keynes.
  Dynamics of a Keynesian Model
 17. Πέμπτη, 16-05-2013 Α.
  Μοντελοποίηση δυναμικών συστημάτων. Η συνθήκη του Μάαστριχτ.
  Dept/Deficit instability and the Maastricht Treaty
 18. Πέμπτη, 16-05-2013 Β.
  Υπολογιστική βελτιστοποίηση. Οι μέθοδοι Newton, BFGS. Στοχαστική βελτιστοποίηση.
  Computational approach to function optimization: A (very) basic introduction
 19. Παρασκευή, 17-05-2013.
  Δυναμική βελτιστοποίηση. The cake eating problem.
  The cake eating problem
 20. Πέμπτη, 23-05-2013 Α.
  Η γλώσσα NetLogo για την προσομοίωση οικονομικών και κοινωνικών φαινομένων.
  NetLogo a social simulation software system
 21. Πέμπτη, 23-05-2013 Β.
  Παραδείγματα χρήσης μεθοδολογιών προσομοίωσης.
 22. Παρασκευή, 24-05-2013.
  Ένα μανιφέστο για τη χρήση της προσομοίωσης στην έρευνα κοινωνικών επιστημών.

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.