Δηλώσεις συμμετοχής για τις εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2022

Έρευνα και συζήτηση βιβλιογραφίας προσομοίωσης στα Οικονομικά

Συζήτηση γύρω από άρθρα και μελέτες του παρελθόντος σχετικά με την μοντελοποίηση, βελτιστοποίηση και προσομοίωση στα Οικονομικά.