Δηλώσεις συμμετοχής για τις εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2022

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος Υπολογιστικά Οικονομικά (Computational Economics Syllabus)

Υπολογιστική μοντελοποίηση και προσομοίωση στα Οικονομικά.

Προγραμματιστικές εφαρμογές με C++ (αριθμητική ανάλυση και οικονομικές εφαρμογές)/R (Υπολογιστική στατιστική)/Octave/Matlab (αριθμητική ανάλυση και οικονομικές εφαρμογές)/Maxima. Το μάθημα προϋποθέτει εξοικείωση με τουλάχιστον ένα προγραμματιστικό περιβάλλον, αλλά είναι δυνατό να αποκτήσετε αυτήν την εξοικείωση στην πορεία. Με λίγο κόπο παραπάνω. Η ύλη του μαθήματος καλύπτει κυρίως θέματα μοντελοποίησης και προσομοίωσης, χωρίς να δίνεται μεγάλη έμφαση σε προγραμματιστικές τεχνικές.

Το μάθημα είναι σχετικό με:

  • Η έννοια του μοντέλου, τι είναι και σε τι χρειάζονται τα υπολογιστικά μοντέλα.
  • Τυχαίοι αριθμοί και προσομοίωση Monte Carlo.
  • Αριθμητικές μέθοδοι επίλυσης εξισώσεων διαφορών και διαφορικών εξισώσεων με χρήση Η/Υ.
  • Βελτιστοποίηση απλών μοντέλων με η χωρίς περιορισμούς.
  • Προσομοίωση πρακτόρων, κυρίως με Netlogo.