Συναρτήσεις του Excel/Calc για την ύλη των εξετάσεων

Εδώ θα βρείτε τις συναρτήσεις του Excel/OpenCalc που πιθανά να αντιμετωπίσετε στις εξετάσεις/προόδους κτλ.

Η στήλη προτεραιότητα δηλώνει αυτό που λέει η λέξη: πόσο μεγάλη πιθανότητα υπάρχει να αντιμετωπίσετε μια τέτοια συνάρτηση, ή πόσο σημαντικό είναι να ξέρετε τη χρήση της. Το 3 σημαίνει πολύ σημαντικό, το 1 σημαίνει λίγο σημαντικό. Συναρτήσεις με προτεραιότητα 0 δεν μπαίνουν στις εξετάσεις. Μπορεί να πούμε κάποιο παράδειγμα στο μάθημα, αλλά δεν μπαίνουν αντίστοιχες ερωτήσεις στις εξετάσεις.