Η ώρα είναι:

Συναρτήσεις αναζήτησης και αναφοράς (Excel/Calc)

Προτεραιότητα Όνομα Σε τι χρησιμεύει
2 ADDRESS Αποδίδει μια αναφορά ως κείμενο σε ένα κελί του φύλλου εργασίας
1 AREAS Αποδίδει τον αριθμό των περιοχών σε μια αναφορά
2 CHOOSE Επιλέγει μια τιμή από λίστα τιμών
3 COLUMN Αποδίδει τον αριθμό στήλης μιας αναφοράς
3 COLUMNS Αποδίδει τον αριθμό στηλών που περιέχονται σε μια αναφορά
3 HLOOKUP Αναζητά στην πρώτη γραμμή ενός πίνακα και επιστρέφει την τιμή του κελιού που έχει δηλωθεί
3 HYPERLINK Δημιουργεί μια συντόμευση ή μεταπήδηση, η οποία ανοίγει ένα έγγραφο που βρίσκεται αποθηκευμένο σε ένα διακομιστή δικτύου, σε ένα intranet ή στο Internet
2 INDEX Χρησιμοποιεί ένα ευρετήριο, για να επιλέξει μια τιμή από μια αναφορά ή έναν πίνακα
2 INDIRECT Αποδίδει μια αναφορά που δηλώνεται με μια τιμή κειμένου
3 LOOKUP Αναζητά τιμές σε ανύσματα ή πίνακες
3 MATCH Αναζητά τιμές σε μια αναφορά ή έναν πίνακα
3 OFFSET Αποδίδει έναν αντιλογισμό αναφοράς από μια δεδομένη αναφορά
3 ROW Αποδίδει τον αριθμό γραμμής μιας αναφοράς
3 ROWS Αποδίδει τον αριθμό γραμμών που περιέχονται σε μια αναφορά
3 TRANSPOSE Αποδίδει την αντιμετάθεση ενός πίνακα
3 VLOOKUP Ερευνά στην πρώτη στήλη ενός πίνακα και μετακινείται κατά μήκος της γραμμής, για να αποδώσει την τιμή ενός κελιού