Συναρτήσεις ημερομηνίας και ώρας

 
Προτεραιότητα
Όνομα Σε τι χρησιμεύει
3 DATE Αποδίδει τον αύξοντα αριθμό μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας
2 DATEDIF Υπολογίζει τον αριθμό των ημερών, των μηνών ή των ετών μεταξύ δύο ημερομηνιών.
0 DATEVALUE Μετατρέπει μια ημερομηνία που έχει μορφή κειμένου σε αύξοντα αριθμό
1 DAY Μετατρέπει έναν αύξοντα αριθμό σε ημέρα και μήνα
3 DAYS360 Υπολογίζει τον αριθμό των ημερών μεταξύ δύο ημερομηνιών, με βάση το έτος 360 ημερών
1 EDATE Αποδίδει τον αύξοντα αριθμό της ημερομηνίας που είναι ο υποδεικνυόμενος αριθμός μηνών πριν από ή μετά την ημερομηνία έναρξης
0 EOMONTH Αποδίδει τον αύξοντα αριθμό της τελευταίας ημέρας του μήνα πριν από ή μετά τον καθορισμένο αριθμό μηνών
0 HOUR Μετατρέπει έναν αύξοντα αριθμό σε ώρες
0 MINUTE Μετατρέπει έναν αύξοντα αριθμό σε λεπτά
0 MONTH Μετατρέπει έναν αύξοντα αριθμό σε μήνες
3 NETWORKDAYS Αποδίδει τον αριθμό των εργάσιμων ημερών μεταξύ δύο ημερομηνιών
3 NOW Αποδίδει τον αύξοντα αριθμό της τρέχουσας ημερομηνίας και ώρας
0 SECOND Μετατρέπει έναν αύξοντα αριθμό σε δευτερόλεπτα
0 TIME Αποδίδει τον αύξοντα αριθμό μιας συγκεκριμένης ώρας
0 TIMEVALUE Μετατρέπει την ώρα που έχει μορφή κειμένου σε αύξοντα αριθμό
2 TODAY Αποδίδει τον αύξοντα αριθμό της σημερινής ημερομηνίας
2 WEEKDAY Μετατρέπει έναν αύξοντα αριθμό σε ημέρα της εβδομάδας
3 WORKDAY Αποδίδει τον αύξοντα αριθμό της ημερομηνίας πριν από ή μετά έναν καθορισμένο αριθμό εργάσιμων ημερών
2 YEAR Μετατρέπει έναν αύξοντα αριθμό σε έτη
2 YEARFRAC Αποδίδει το κλάσμα του έτους που αντιπροσωπεύει τον αριθμό ολόκληρων ημερών μεταξύ της ημερομηνίας_έναρξης και της ημερομηνίας_λήξης