Η ώρα είναι:

Λογικές συναρτήσεις του Excel/Calc

 
Προτεραιότητα
Όνομα Σε τι χρησιμεύει
  3 AND Αποδίδει TRUE, αν όλα τα ορίσματα είναι TRUE
  3 IF Επιστρέφει κάποια τιμή αν ο λογικός έλεγχος που εκτελεί επιστέψει TRUE και κάποια άλλη αν επιστρέψει FALSE
3 NOT Αποδίδει TRUE, αν το όρισμα είναι FALSE
3 OR Αποδίδει TRUE, αν κάποιο όρισμα είναι TRUE

Δείτε επίσης Παραδείγματα με λογικούς τύπους και συναρτήσεις στο Excel/Calc