Η ώρα είναι:

Latex με παραδείγματα

Μέρος Α, εισαγωγή στο Latex, βασικές αρχές και παραδείγματα

Μέρος B, εισαγωγή πινάκων, γραφικών και κώδικα, περισσότερα για τη μορφοποίηση εγγράφων