Η ώρα είναι:

Διαλέξεις από το μάθημα Προγραμματισμός Η/Υ και Αριθμητικές Μέθοδοι