Ραβδογράμματα κατανομής βαθμολογίας του μαθήματος Προγραμματισμός Η/Υ και Αριθμητικές Μέθοδοι (πρώην H/Y III)

Κατανομή βαθμολογίας από προηγούμενες εξεταστικές περιόδους

Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2021 Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2021
Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2020 Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2020
Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2019 Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2019
Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2018 Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2018
Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2017 Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2017
Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2016 Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2016
Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2015 Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2015
Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2014 Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2014
Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2013 Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2013
Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2012 Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2012
Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2011 Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2011
Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2010 Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2010
Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2009 Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2009
Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2008 Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2008
Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2007 Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2007
Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2006 Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2006
Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2005 Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2005