Βιβλιογραφία του μαθήματος Προγραμματισμός Η/Υ και Αριθμητικές Μέθοδοι

Προτεινόμενα συγγράματα

 1. Τίτλος: ΜΑΘΕΤΕ ΤΗ C++ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΔΕΝ, HERBERT SCHILDT
  Συγγραφέας: HERBERT SCHILDT
  ISBN: 960-209-731-0
  Εύδοξος: κωδικός 13787
 2. Τίτλος: ΜΑΘΕΤΕ ΤΗ C++ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΔΕΝ
  Συγγραφέας: KRIS JAMSA
  ISBN: 960-209-246-7
  Εύδοξος: κωδικός 13673
 3. Τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
  Συγγραφέας: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΟΥΔΗΣ
  ISBN: 978-960-461-511-7
  Εύδοξος: κωδικός 22768246